Begravningsbyrå i Göteborg
Juridisk rådgivning vid dödsfall

Juridisk rådgivning vid dödsfall

När någon avlider är det inte bara det praktiska med att ta hand om dödsboet och planera en begravning som måste ordnas, det finns också en hel del juridik kring ett dödsbo. Juridiken vid ett dödsfall är många gånger en komplicerad historia att överblicka. Ofta måste man ta hjälp av en erfaren jurist för att få ordning på alla dokument och handlingar som måste upprättas.

De flesta har ingen eller väldigt lite erfarenhet av vad som måste ordnas när det gäller upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Det är lätt att de anhöriga känner sig lite bortkomna i all denna djungel av juridik. 

Juridiska termer vid dödsfall

Juridisk rådgivning och tjänster vid ett dödsfall kan man få hjälp med hos både fristående juristfirmor och begravningsbyråer med en juristavdelning. Jurister på en begravningsbyrå är oftast experter på just frågor kring ett dödsbo. Här är några viktiga juridiska saker man bör känna till vid ett dödsbo. 

Förvaltning och avveckling av dödsbo 

Ett så kallat dödsbo bildas när någon avlider. Det är de efterlevande arvingarna som ansvarar för att en bouppteckning upprättas. Dödsboet avvecklas slutligen genom att arvet fördelas. 

Boutredning

Dödsboförvaltning kan också heta boutredning, vilket omfattar hela den utredning som görs av den avlidnas tillgångar och skulder. Vilket innebär omhändertagandet och avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder.

Bouppteckning

En bouppteckning ska vara upprättad och inskickad till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. I bouppteckningen ska anges vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Det ska också uppges om det finns testamente och äktenskapsförord, försäkringar, arvsförskott, gåvor, skuldebrev, avståenden från arv, jämkning av bodelning och annat som påverka tillgångar och arvsfördelning.

Arvskifte

I första hand ska delägarna av dödsboet komma överens om hur den avlidnas tillgångar ska fördelas utifrån bouppteckningen. Arvskiftet kan ske först när alla dödsbodelägarna lämnat sitt skriftliga godkännande.